O muzeu

O muzeu

Cílem Malého muzea Bible je představit historii Bible v českých zemích a její zvěst.

Čekají na Vás zajímavé exponáty i praktické workshopy.

  1.  staré tisky – Bible a další teologické tisky ze 16. – 18. století. Mezi nejzajímavější exponáty patří části Bible kralické – šestidílky, Melantrichova Bible (1549), Lutherova Bible (1594) nebo kniha J. A. Komenského Historie o těžkých protivenstvích církve české (1648).
  2. novodobé Bible – stovky Biblí v desítkách světových jazyků, do kterých mohou návštěvníci nahlédnout. Konkrétně máme v současnosti zastoupeny na šest desítek světových jazyků, např. Korejština, Japonština, Arménština, Telugu, Nepálština, Rómština, Bible v Esperantu a další.
  3. zajímavá vydání – mezi nejkurióznější vydání Bible v muzeu patří nejmenší Bible na světě, nepromokavá Bible (uložená v akváriu…i s rybkou :)), Lego a Minecraft Bible, Bible v Braillově písmu pro nevidomé, hebrejský svitek Tóry a mnoho dalších.
  4. workshopy (zážitkový program) – návštěvníci si mohou vyrobit ruční papír, vyzkoušet ruční sazbu liter, vytisknout stránku na replice středověkého knihtisku, který muzeu laskavě poskytl pan Roman Prokeš, podívat se, jak se Bible v minulosti ukrývaly a pašovaly, hledat ve středověkých mapách, zapojit se do ručního přepisu Bible, nebo zkusit psát brkem a inkoustem některé z kázání Jana Husa.

Galerie

Prohlédněte si, jak to u nás vypadá

Zapojte se

Chcete Malému muzeu Bible pomoci darováním nebo odprodáním Biblí, finančním darem nebo jinak?

Spolupráce

Organizace a jednotlivci, se kterými spolupracujeme a odkazy na zajímavá místa nejen v našem okolí, která doporučujeme navštívit.

Sponzoři

Jednotlivci a instituce, kteří nám pomáhají.