Pro školy a skupiny

Školám a skupinám nabízíme interaktivní vzdělávací program (délka asi 2 hodiny, dle domluvy).

Program zahrnuje:

1) komentovanou prohlídku muzea – prohlídka s komentářem k nejdůležitějším a nejzajímavějším exponátům. Zastavení u Bible kralické, Melantrichovy Bible, Lutherovi Bible nebo knih J. A. Komenského. Dále ukázka novodobých Biblí – Bible v Braillově písmu, ukázka videa ze znakované Bible pro neslyšící, nepromokavé Bible (v akváriu) ad. Účastníci také uvidí ukázku tisku na replice středověkého knihtisku nebo způsoby ukrývání Biblí v době perzekuce – v době pobělohorské i v době komunismu.

2) přednáška/y – dle předchozí domluvy nabízíme skupinám jednu až dvě krátké přednášky (každá přednáška trvá kolem 15 minut). Témata: 1) Historie Bible v Českých zemích, 2) Zvěst Bible

3) workshopy formou soutěže – účastníci budou rozděleni do menších skupinek, které se po určitých časových úsecích vystřídají na stanovištích následujících workshopů.
I) knihtisk – po základní instruktáži dostane skupina za úkol vytisknout co nejlepší stránku.
II) ruční sazba – skupinka si vyzkouší ruční sazbu literek. Text si poté vytisknou.
III) ruční papír – úkolem bude vyrobit list ručního papíru
IV) mapy – seznámení se středověkými mapami Čech a Moravy a následné hledání zadaných měst na čas.
V) hebrejština a řečtina – skupina přepíše (pod vedením lektora) co nejlépe (hodnotí se vzhled a přesnost) jeden verš z hebrejské a řecké Bible, tedy z původních Biblických jazyků.
VI) Husova kázání – úkolem bude přepsat co nejvěrněji část rukopisu Husova kázání a to brkem a inkoustem.
VII) mikrobible – cílem bude dle zadání vyhledat konkrétní text (část textu) v miniaturní Bibli za pomoci mikroskopu.

V každé části jsou skupiny hodnoceny a celkový vítězná skupina získá cenu.

4) kvíz – v rámci celého programu probíhá soutěž jednotlivců. Na začátku dostanou všichni účastníci kvíz (20 otázek), do kterého budou průběžně doplňovat odpovědi. Na konci bude vyhlášen vítěz, který získá cenu.

 

Technické informace:

Tento 2-2,5 hodinový program (délka může být upravena dle domluvy) nabízíme pro skupiny 15-45 osob. Cena za osobu 60 Kč (při počtu 31-45 osob) a 70 Kč (při počtu 15-30 osob). Pedagogický doprovod zdarma.